مورد اعتماد

Android Accessibility Suite

mardiapps
9.65MB
دانلود
دانلودهای فروشگاه 25 - 50
نسخه 6.2.0.193278812 1 سال قبل

توضیح Android Accessibility Suite

Android Accessibility Suite is a collection of accessibility services that enable people to use an Android device eyes-free or with the use of a switch device.

Android Accessibility Suite includes the following services:

•The TalkBack screen reader adds spoken, audible, and vibration feedback to your device.

•Switch Access lets you control your device with a switch.

•Select to Speak lets you select something on your screen and hear it read or described aloud.

For help with Android Accessibility Suite, visit https://support.google.com/talkback/

To turn on TalkBack, Switch Access, or Select to Speak:

1. Go to Settings.

2. Select Accessibility.

Android 4.1 and above:

3. Touch TalkBack, Switch Access, or Select to Speak, and switch it on.

Android 4.0:

3. Touch TalkBack and switch it on.

4. Go back to the previous screen, then turn on Explore by Touch.

Android 3.2 and earlier:

3. Select the Accessibility checkbox.

4. Select the TalkBack checkbox.

Permissions Notice

Phone: Android Accessibility Suite observes the phone state so it can adapt announcements to your call status.

Accessibility Service: Because this app is an accessibility service, it can observe your actions, retrieve window content, and observe text that you type.

مشاهده بیشتر

ذخیره رتبه بندی های کاربر برای Android Accessibility Suite

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

پرچم Android Accessibility Suite

پرچم trusted
بخوبی کار می کند 1
پرچم needs licence
نیازمند گواهینامه 0
پرچم fake
اپلیکیشن تقلبی 0
پرچم virus
ویروس 0
آواتار فروشگاه mardiapps
mardiapps فروشگاه 4 42

APK اطلاعات درباره Android Accessibility Suite

نسخه APK 6.2.0.193278812
سازگاری Android 5.0+ (Lollipop)
برنامه نویس Google Inc.
شرایط حریم خصوصی http://www.google.com/policies/privacy


دانلود Android Accessibility Suite APK
دانلود